.
.
חיפוש מידע
שכחתי סיסמה
אנא הזן את כתובת הדוא"ל עמה נרשמת לאתר
חימושניק, עוד לא נרשמת לעמותה?
הצטרפות
חברים online
רפי סדן
קובי כהנבוביץ
marco aflalo
ניסן בוהדנה
ניסים קלו
ניסים נסיון
אלן  (אילן) חגג(חגאי)
לאה אבנרי
חיים ימין
ראובן ויסמן
גיא עוז
חנניה אברהמוב
אליהו  פנחס
יוסף בר אור
רחמים אליהו
לימור כהן

מקחש"ר אחרי הרפורמה

פרק ה' - מקחש"ר אחרי הרפורמה של 1966

מקחש"ר אחרי הרפורמה של 1966


מעולם, בתולדות מקחש"ר, לא היה קצב השינויים והיקף הצמיחה כה מהירים ותכופים כמו בתקופת וההתרחבות שבין 1957 ל- 1966. בשנים אלה היו לקחש"ר מעטמקורות מהם יכול היה ללמוד כיצד לבנות את מפקדתו. הוא בנה אותה אפוא אגבקריאה בספרים, אגב התבוננות במפקדות אחרות בצה"ל, ותוך שימוש מושכל רבבאינטואיציה שלו. הקמת המפקדה הייתה תהליך שמעולם לא הושלם או נראה כמספק.תקנים, נהלים וגורמי-מטה היו נושא מתמיד לשינויים, לבניה ולסתירה.כאשר מערכת כזו נעשית מורכבת, כפי שקרה במקחש"ר תחת חורב, שליטה טובהעליה היא תנאי ליכולת החיל למצות את הפוטנציאל הטמון בו. תובנה זו הייתהבעצמותיו של חורב, והיא המסבירה והנותנת הרבה מצעדיו שלגופם עוררו לעתיםתמיהה, ביקורת ומחלוקת מחוץ לחיל. מה שנראה לקחש"ר כחיוני לשלוט בנושאיסמכותו, נראה לאחרים כתביעה לסמכויות בלתי מוצדקות והרחבת אגו.
בכל מקרה, סמכות פיקודית על נושא צבאי כלשהו היא בעלת תכונת סכום-אפס:אם מוסיפים סמכות למפקדה אחת היא נגרעת ממפקדה אחרת; אם לא בפקודה או בתקן,הרי שבפועל. משנטלו מחיל החימוש את הפיקוד על בסיסיו כאילו אבדו לו עיקראוניו. לשינוי היו השלכות על המבנה, המוראל ותפקוד מפקדת חיל החימוש. קחש"ר,שמקודם היה כפוף ישירות לרמטכ"ל, נכפף עתה לראש אג"א, ומעמדו, לפיההגדרה החדשה, רק כ"חבר במטה המקצועי של המטכ"ל" נשאה אופי מקטין. הוא הוגדרעתה כלא יותר מ"קצין מטה מקצועי, המייעץ לרמטכ"ל בנושאי חימוש, הדרכה,תחזוקה חימושית, יוזם מחקר ופיתוח בתיאום עם המטה הכללי, מפרסם הוראותמקצועיות בתחומי התמחותו ומפקח מבחינה מקצועית בתחומים שבאחריות החיל". לאיותר איש מעשה אלא יועץ. כל הענפים והמדורים במפקדה שהיו מוטים כלפי יר"מ,כלפי במב"ים ובה"חים, שנלקחו מן החיל, היו כמובן מיותרים ובוטלו. על פיהתקינה החדשה בוטלו הענפים: ציוד, צל"מ, תו"ב ומחקר, ובוטל תפקיד ע' קחש"רמשקי.[1]בתי מלאכה ומדור יר"מ עברו בשלמותם, הראשון לאג"א/עת"ר והשני לירג"א.במקחש"ר נותרו הענפים: נשק, רכב, טנקים, בחינה, שדה, ומדור (ענף?)ניסויים, אשר נותקו מפונקציות אפסנאיות, פיקודיות או ניהוליות של אמל"ח אושל אפסניית חי"ח. מספר לא קטן של קצינים מסגל המפקדה, בעיקר בדרגות רס"ןוסא"ל נאלץ לפרוש מצה"ל, ומיעוטו הועבר למפקדות אחרות במערך הלוגיסטי; חלקמאלה אף הועלה בדרגה, ובמהירות, וקיים יותר משמץ רושם שחיפזון זה נועד  לפורר את ההתנגדות לרפורמה בתוך שורות חי"ח.[2]
לפי תורת המטה בצה"ל, מפקדה חייבת לקיים את התכונות הבאות: להיותתואמת את צרכי המפקד, להיות מאורגנת בסדר ובנוהלי עבודה תכליתיים; להיותצמימה (קומפקטית), מסוגלת לפעול מהר ובכל זמן, ולשרוד בפעולה ממושכתורצופה.[3]היחידות ובעלי התפקידים הסרים למשמעתו. רב הפיתוי לנסות ולבנות השערה ערוכה כיצד הייתההמערכת הלוגיסטית בצה"ל מתפקדת בשנים הבאות, אלמלא בוצע סירוסו כזה של חילהחימוש ומפקדתו, או האם נחוצה הייתה בכלל רפורמה כזו דווקא באוגוסט 1966. האם מועיל היה לצה"ל לפרק מבנה ארגוני בעל רקמה בריאה, תוססת רוח-יחידה ועתירת מעשה, שהוקמה בעמלובתבונה, ולהפוך את מהות החיל למשהו כה שונה? אולם אנו נמנענו מלעשות זאת, ובכוונה לא נכנסנו לבדוק אתשאלת תפקוד מקחש"ר במלחמת ששת הימים, ולנסות לשער כיצד הייתה מתפקדת עםסמכויות שונות.
ההיסטוריוגרפיה עוסקת רק במה שקרה.
 


[1]       במקחש"ר הוקמו, אולם לא מיד, ענף חדש: "ארגון והדרכה", ותפקיד של עוזרקחש"ר לארגון.
[2]       "תוכנית מבנה מטכ"ל/אג"א והגדרת תפקידי המחלקות והענפים  3.7.66", תיק 130, 452/68, א"צ;"סקירה לראש הממשלה", שם.תיק24, 230/70 א"צ.
[3]       אג"מ/תוה"ד, מילון למונחי תו"ל, 1966, ג' 185.
גולש יקר אתר העמותה נמצא בתהליך הקמה, במידה וברצונך להעיר או להוסיף מידע לחץ כאן       
בניית אתרים tq.soft | פיתוח וניהול תכנים ניסים קלו