[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

פעילויות חיל החימוש באירועי ''גאות ושפל''

@alt@

 במסגרת ההכנות הרבות אותן ביצע היה חיל החימוש ערוך ומוכן לתרחיש מעין זה.

היערכות מקדימה של החיל, איפשרה את הכנת הכלים, את מיגונם והשלמתם של אמצעים נוספים. האתגר שעמד בפני הלוחמים הטכנולוגיים בשלב הראשון של המבצע, התבטא במתן מענה מיידי ואיכותי לכל מקרה ותקלה באחד מכלי הרכב ממוגני הירי או באמצעי הצליפה.

אנשי מערך החימוש ביחידות הלוחמות ובסדנאות החימוש התייצבו למשימה, במקרים מסוימים, עוד לפני הלוחמים, עם פרוץ האירועים. אנשי המילואים גויסו לצידם של קציני החימוש וסייעו בעבודה.

במהלך הלחימה שופרו אמצעי הלחימה ופותחו אמצעים חדשים ובהם: מערכת כיבוי אש קבועה בהפעלה מתוך ג'יפ ממוגן ירי, וכן תוכננו, פותחו והורכבו מיגוני גג לג'יפים ובכך מנעו פגיעות בגג הרכב.

לצפיה בתוכן באתר בפורמט PDF - לחץ על הקישור (יתכן שתצטרך להקטין את גודל התצוגה)

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online